Werkwijze

Ieder project begint met een oriënterend bezoek van Joop Kuipers en enkele bestuursleden. Ter plaatse wordt contact gelegd met de mensen die in het gebouw wonen/werken en met de plaatselijke autoriteiten. Het is belangrijk dat een hulpproject zo breed mogelijk gedragen wordt. Immers, wij hebben te maken met een bevolking die al jarenlang vastzit in een achterstandssituatie en naar wie niemand omkijkt. Wij proberen ze een hart onder de riem te steken door ze te laten ervaren dat we er samen een succes van kunnen maken. Eerst wordt in kaart gebracht wat er moet gebeuren. En uiteraard wordt een tolk gezocht, want in deze landen spreekt slechts een enkeling Engels. Eenmaal thuis beginnen we aan de bouwtekeningen, in het bijzonder Hans Schippers. Hij is niet alleen bestuurslid, maar ook bouwkundig ingenieur. Zodra het benodigde totaalbedrag compleet is, gaat het project van start. Dat gebeurt in fases, dus als de aannemer de eerste fase naar behoren heeft afgerond, wordt de eerste bijdrage vanuit Nederland overgemaakt en zo voort. Tijdens het project zullen Hans Schippers en Joop Kuipers zo nu en dan een kijkje nemen.

We hebben de tijd niet mee. Vroeger maakte het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking een royaal gebaar door iedere donatie voor onze stichting te verdubbelen. Dat gaf ons extra armslag en motivatie, maar die tijd is voorbij. Ook giften van sponsoren en particulieren lopen terug sinds de bankencrisis. In dat licht is het goed om te weten dat we spaarzaam omgaan met ons budget. Met uw kleine bijdrage kunnen we namelijk heel veel doen. Wij houden niet van strijkstokken, maar geloven in het motto: Wat je weggeeft, verlies je niet.