Doelstellingen

Stichting Joop naar Albanië combineert het talent in Oost-Europa met dat uit Nederland: gelden voor handen, beter gezegd. Zo vinden we het belangrijk dat lokale aannemers en bouwvakkers aan de slag gaan met onze bouwtekeningen. Daarmee wordt de plaatselijke economie gestimuleerd en worden kosten beperkt. Zo worden materialen voor renovatie en onderhoud ter plaatse ingekocht en besparen we op transportkosten. Alle werkzaamheden worden naar onze (technische) normen uitgevoerd. Medewerkers van de stichting gaan dan ook regelmatig kijken hoe het werk vordert en of de aannemers de zaak onder controle hebben. Reis- en verblijfskosten betalen zij overigens uit eigen zak.

Bestuursleden en ‘vrienden’ van de stichting zetten zich vrijwillig in. Drukwerk wordt bijvoorbeeld volledig gesponsord. Alleen op die manier kan Joop naar Albanië garanderen dat maar liefst 97% van de inkomsten bij het project terecht komt. Daar zijn we best trots op.